Agenda

Nieuwsbrieven
Ieder kwartaal zal Sport en Spel NSO Leeuwenbergh 'Simba' een nieuwsbrief uitbrengen. De nieuwsbrieven kunt u vinden bij downloads.

Open inloop voor ouders
Iedere woensdagmiddag tussen 16.00 en 17.30 uur kunnen ouders met of zonder kinderen zonder afspraak komen kijken op de NSO om een goede indruk te krijgen.

Schoolvakanties 2020

  Voorjaarsvakantie   24 februari t/m 1 maart 2020
  Meivakantie   25 april t/m 10 mei 2020
  Zomervakantie   18 juli t/m 30 augustus 2020
  Herfstvakantie   17 t/m 25 oktober 2020
  Kerstvakantie   21 december 2020 t/m 3 januari 2021


Feestdagen 2020 (Op deze feestdagen is de NSO gesloten)

       
  Goede Vrijdag   vrijdag 10 april 2020 is de opvang wel geopend
  2e Paasdag   maandag 13 april 2020
  Koningsdag   maandag 27 april 2020
  Bevrijdingsdag   dinsdag 5 mei 2020
  Hemelvaartsdag   donderdag 21 mei 2020
  2e Pinksterdag   maandag 1 juni 2020
  Kerst/Oud&Nieuw   donderdag 24 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021 is de opvang gesloten


Excursies

Er worden met name in het zomerseizoen leuke uitstapjes georganiseerd.
Deze zullen tijdig worden aangekondigd via email of het mededelingenbord in de NSO op beide locaties.

Sinterklaas
Ieder jaar organiseren wij een Sinterklaas tennismiddag voor de kinderen. Dit zal plaats vinden op vrijdag 27 november 2020, van 16:30 tot en met 18:15 uur.

Jaarafsluiting
Ieder jaar wordt er aan het eind van de zomervakantie een Ouder-Kind Toernooi georganiseerd.  In de middag worden er sport en spel activiteiten georganiseerd, waaraan de kinderen en ouders deel kunnen nemen. Deze dag wordt afgesloten met een barbecue.

Ouderavonden
Ouders die interesse hebben in een 10-minutengesprek met betrekking tot het welzijn van hun kinderen op de opvang, kunnen hiervoor een afspraak maken. Uiteraard is er dagelijks bij het halen van de kinderen de gelegenheid voor de ouders, de gangbare zaken met de begeleiding te bespreken. 

Vergaderingen oudercommissie
De commissie komt in principe 1 keer per kwartaal bij elkaar, uitgezonderd calamiteiten. De data zullen in overleg met de leden van de oudercommissie worden vastgesteld.
Zodra deze bekend zijn, zullen deze ook op de website worden gepubliceerd.