Agenda

Nieuwsbrieven
Ieder kwartaal zal Sport en Spel NSO Leeuwenbergh 'Simba' een nieuwsbrief uitbrengen. De nieuwsbrieven kunt u vinden bij downloads.

Open inloop voor ouders
Iedere woensdagmiddag tussen 16.00 en 17.30 uur kunnen ouders met of zonder kinderen zonder afspraak komen kijken op de NSO om een goede indruk te krijgen.

Schoolvakanties 2019

  Voorjaarsvakantie   25 februari t/m 1 maart 2019
  Meivakantie   22 april t/m 3 mei 2019
  Zomervakantie   22 juli t/m 30 augustus 2019
  Herfstvakantie   21 t/m 25 oktober 2019
  Kerstvakantie   23 december 2019 t/m 3 januari 2020


Feestdagen 2019 (Op deze feestdagen is de NSO gesloten)

       
  Goede Vrijdag   vrijdag 19 april 2019 is de opvang wel geopend
  2e Paasdag   maandag 22 april 2019
  Koningsdag   zaterdag 27 april 2019
  Hemelvaartsdag   donderdag 30 mei 2019
  2e Pinksterdag   maandag 10 juni 2019
  Kerst/Oud&Nieuw   maandag 23 december 2019 is de opvang wel geopend
      dinsdag 24 december 2019 t/m woensdag 1 januari 2020 is de opvang gesloten


Excursies

Er worden met name in het zomerseizoen leuke uitstapjes georganiseerd.
Deze zullen tijdig worden aangekondigd via email of het mededelingenbord in de NSO op beide locaties.

Sinterklaas
Ieder jaar organiseren wij een Sinterklaas tennismiddag voor de kinderen. Dit zal plaats vinden op vrijdag 29 november 2019, van 16:30 tot en met 18:15 uur.

Jaarafsluiting
Ieder jaar wordt er aan het eind van de zomervakantie een Ouder-Kind Toernooi georganiseerd.  In de middag worden er sport en spel activiteiten georganiseerd, waaraan de kinderen en ouders deel kunnen nemen. Deze dag wordt afgesloten met een barbecue.

Ouderavonden
Ouders die interesse hebben in een 10-minutengesprek met betrekking tot het welzijn van hun kinderen op de opvang, kunnen hiervoor een afspraak maken. Uiteraard is er dagelijks bij het halen van de kinderen de gelegenheid voor de ouders, de gangbare zaken met de begeleiding te bespreken. 

Vergaderingen oudercommissie
De commissie komt in principe 1 keer per kwartaal bij elkaar, uitgezonderd calamiteiten. De data zullen in overleg met de leden van de oudercommissie worden vastgesteld.
Zodra deze bekend zijn, zullen deze ook op de website worden gepubliceerd.