Agenda

Nieuwsbrieven
Ieder kwartaal zal Sport en Spel NSO Leeuwenbergh 'Simba' een nieuwsbrief uitbrengen. De nieuwsbrieven kunt u vinden bij downloads.

Open inloop voor ouders
Iedere woensdagmiddag tussen 16.00 en 17.30 uur kunnen ouders met of zonder kinderen zonder afspraak komen kijken op de NSO om een goede indruk te krijgen.

Schoolvakanties 2018

  Voorjaarsvakantie   26 februari t/m 2 maart 2018
  Meivakantie   27 april t/m 11 mei 2018
  Zomervakantie   16 juli t/m 24 augustus 2018
  Herfstvakantie   22 t/m 26 oktober 2018
  Kerstvakantie  

 

24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Let op! Van maandag 24 december '18 t/m dinsdag 1 januari '19 zal de NSO gesloten zijn.


Feestdagen 2018 (Op deze feestdagen is de NSO gesloten)

       
  Goede Vrijdag   vrijdag 30 maart 2018 is de opvang wel geopend
  2e Paasdag   maandag 2 april 2018
  Koningsdag   vrijdag 27 april 2018
  Hemelvaartsdag   donderdag 10 mei 2018
  2e Pinksterdag   maandag 21 mei 2018
  Kerst/Oud&Nieuw   maandag 24 december t/m dinsdag 1 januari is de NSO gesloten
       


Excursies

Er worden met name in het zomerseizoen leuke uitstapjes georganiseerd.
Deze zullen tijdig worden aangekondigd via email of het mededelingenbord in de NSO op beide locaties.

Sinterklaas
Ieder jaar organiseren wij een Sinterklaas tennismiddag voor de kinderen. Dit zal plaats vinden op vrijdag 30 november 2018, van 16:00 tot en met 18:00 uur.

Jaarafsluiting
Ieder jaar wordt er aan het eind van de zomervakantie een Ouder-Kind Toernooi georganiseerd.  In de middag worden er sport en spel activiteiten georganiseerd, waaraan de kinderen en ouders deel kunnen nemen. Deze dag wordt afgesloten met een barbecue.

Ouderavonden
Ouders die interesse hebben in een 10-minutengesprek met betrekking tot het welzijn van hun kinderen op de opvang, kunnen hiervoor een afspraak maken. Uiteraard is er dagelijks bij het halen van de kinderen de gelegenheid voor de ouders, de gangbare zaken met de begeleiding te bespreken. 

Vergaderingen oudercommissie
De commissie komt in principe 1 keer per kwartaal bij elkaar, uitgezonderd calamiteiten. De data zullen in overleg met de leden van de oudercommissie worden vastgesteld.
Zodra deze bekend zijn, zullen deze ook op de website worden gepubliceerd.